CDA Najnowsze filmy w kinach, premiery, zwiastuny online

Regulamin

Wstęp

Korzystanie ze strony internetowej http://cda-kino.pl wiąże się z wyrażeniem zgody oraz zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

Dostęp

Korzystając z serwisu cda-kino.pl wyrażasz zgodę na używanie go tylko i wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach niż prywatne jest zabronione. Należy przestrzegać wszystkich punktów regulaminu oraz przyjętych zasad użytkowania.

Postanowienia ogólne

Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie cda-kino.pl, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a cda-kino.pl. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez cda-kino.pl takiego prawa lub klauzuli nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł.

Serwis cda-kino.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa  w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.

Używanie serwisu cda-kino.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Prawa własności intelektualnej

Witryna cda-kino.pl nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Na stronie nie ma żadnych żadnych plików z filmami a jedynie informacje na ich temat zawierające opis, obsadę, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych. Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku pobrana kopia będzie traktowana jedynie jako materiał zapasowy. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za to co użytkownicy publikują w serwisie.

Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.

Wszelkie użyte przez użytkowników serwisu znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.

Serwis cda-kino.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie np : youtube.com. Serwis nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (mkv, avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4) na serwerach serwisu cda-kino.pl.

Serwis cda-kino.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych zwiastunów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu na łamach którego dany film jest zamieszczony.

Serwis zrzeka się odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie lub przerwy techniczne oraz nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za, dostępność zwiastunów online, poprawnych opisów filmów a także za inne problemy związane z korzystaniem z zasobów.

Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od cda-kino.pl oraz ich właścicieli czy współpracowników.

Serwis cda-kino.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Zrzeczenie gwarancji

Odwiedzając serwis cda-kino.pl używasz go na swoją odpowiedzialność w całym zakresie prawnym. Witryna nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie: błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości, szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu, przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych, przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu, wszelkie usterki, wirusy takie jak konie trojańskie lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie, błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę.

Serwis cda-kino.pl nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

Administratorzy serwisu cda-kino.pl nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych
serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych, dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu, wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie, wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Naruszenia praw autorskich

Pragniemy poinformować, że szanujemy prawa autorskie właścicieli do ich utworów, dlatego też by pomóc je chronić stosujemy się do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom – uwag i procedur ustanowionych m.in. przez Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody użył, umieścił bądź wykorzystał za pośrednictwem portalu cda-kino.pl materiały do których masz prawa autorskie, które możesz niezbicie wykazać, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia tych treści.

Aby upewnić się czy administracja portalu cda-kino.pl będzie mogła szybko oraz efektywnie zareagować na Twoje uwagi, proszę napisać do nas na cdacdapl@gmail.com.

W wiadomości prosimy o podanie informacji takich jak :

1. Dokładne dane materiałów, które według Ciebie naruszają prawa autorskie Twoje lub podmiotu reprezentowanego przez Ciebie.

2. Dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają prawa autorskie (nazwa, odnośnik do materiałów).

3. Dane, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).

4. Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie określonych materiałów w sposób rzekomo niezgodny z prawem, nie posiada zezwolenia osoby, która ma pełne prawa autorskie bądź przedstawiciela tej osoby.

5. Zapewnienie, że wszelkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone.

6. Twój podpis bądź podpis elektroniczny, w przypadku gdy jesteś upoważniony do chronienia wyłącznych praw autorskich, które zostały według Ciebie naruszone lub podpis zwykły bądź elektroniczny właściciela tychże praw.

No tags for this post.

Rok wydania

Jakość