Filmy online – cda-kino.pl

Regulamin

Regulamin serwisu

Wstęp

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej cda-kino.pl (włacznie ze wszelkimi materiałami w niej zawartymi), wiaże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

Dostęp

Odwiedzajac serwis ,cda-kino.pl wyrażasz zgodę na:
używanie cda-kino.pl tylko do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całoœci materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione,
nie wolno kopiować i rozpowszechniać żadnej częœci serwisu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właœciciela serwisu cda-kino.pl,

Prawa własnoœci intelektualnej

Serwis cda-kino.pl nie zawiera żadnych nielegalnych treœci. Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierajace (opis, długoœć, zastosowany kodek, rodzaj kompresji, suma kontrolna, kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpoœrednie linki do plików na nich umieszczonych). Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, œciagnięta kopia będzie traktowana, jedynie, jako materiał zapasowy. Administratorzy, właœciciele oraz redakcja nie ponosza odpowiedzialnoœci, za to co użytkownicy publikuja w serwisie.

Użytkownicy naszego serwisu moga jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnoœnika do innych stron. Jeœli sa państwo właœcicielami zamieszczonych na serwisie cda-kino.pl materiału/-ów, bez wiedzy i zgody właœciciel treœci, redakcja serwisu prosi o zgłoszone bezpoœrednio na Prawa autorskie (DMCA). Wówczas plik zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystajac z serwisu robisz to na własna odpowiedzialnoœć, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.

Ponadto, wszelkie użyte przez użytkowników serwisu, znaki towarowe moga być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialnoœci za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właœcicieli. Jeœli jesteœ właœcicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpoœredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.

Serwis cda-kino.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie.
Serwis cda-kino.pl nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpoœrednio filmów i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp) na swoich serwerach.

Serwis cda-kino.pl nie odpowiada za jakoœć obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalnoœć, przyzwoitoœć czy jakikolwiek inny aspekt odnoszacy się do wyœwietlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek watpliwoœci co do prawnej strony możliwoœci wyœwietlania filmów online, prosimy o kontakt z właœcicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film jest zamieszczony.

Serwis cda-kino.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialnoœci za czasowe wstrzymanie, przerw technicznych lub pełnej likwidacji serwisu. Serwis cda-kino.pl nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawne funkcjonowanie linków, dostępnoœć filmów online, poprawnych opisów filmów, a także za inne problemy zwiazane z korzystania z zasobów. Warunkiem utworzenia konta jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól w podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentycznoœci maila klikajac w link aktywacyjny otrzymany w wiadomoœci email. Serwis cda-kino.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

Do korzystania z konta utworzonego w serwisie cda-kino.pl ma prawo wyłacznie jego właœciciel (osoba której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym). Korzystanie z konta osób trzecich skutkować będzie blokada lub usunięciem konta przez administratorów. Administratorzy zastrzegaja sobie prawo, także do usunięcia/zablokowania czasowego lub trwałego konta użytkownika w przypadku łamania regulaminu, wysyłania niechcianych treœci (w tym także reklam, spamu, obraŸliwych lub/i wulgarnych wypowiedz) wiadomoœci do administratorów, innych użytkowników oraz serwisów partnerskich cda-kino.pl, a także w przypadku innych działań, które zostana przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzace dobru serwisu/użytkowników.

Dane użytkowników

cda-kino.pl zezwala użytkownikom na przesyłanie linków do zewnętrznych serwisów lub bezpoœrednio do filmów zamieszczonych na ich łamach lub innych materiałów. Odpowiedzialnoœć za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponosza wyłacznie serwisy przechowujace, publikujace, udostępniajace materiały wideo lub/i ich użytkownicy.

cda-kino.pl nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialnoœci prawnej w zwiazku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami. \cda-kino.pl nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własnoœci intelektualnej w tym serwisie i będzie bezzwłocznie oraz bez powiadamiania usuwać wszelka zawartoœć gdy tylko zostanie poinformowany o naruszeniu praw własnoœci intelektualnej osób trzecich. Powtarzajace się naruszenia zaowocuja zablokowaniem dostępu do strony.

Akceptujac regulamin, zgadzasz się na możliwoœć narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które moga naruszać strefę intymnoœci, moga zawierać treœci nieprzyzwoite, obraŸliwe lub niepożadane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od cda-kino.pl oraz ich właœcicieli, współpracowników.

cda-kino.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wczeœniejszego powiadomienia użytkowników.

Zrzeczenie gwarancji

Używasz serwisu cda-kino.pl na swoja odpowiedzialnoœć. W całym zakresie prawnym. cda-kino.pl wraz z wszystkimi współpracownikami oraz pełnomocnikami zrzekaja się wszelkich gwarancji w zwiazku z serwisem oraz jego użytkowaniem. cda-kino.pl nie udziela gwarancji na temat dokładnoœci lub kompletnoœci zawartoœci serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialnoœci za wszelkie:

błędy, pomyłki, nieœcisłoœci zawartoœci,
szkody osobistej czy strat mienia, wynikajacej z dostępu i użytkowania naszego serwisu,
przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych i/lub informacji finansowych w nim zawartych,
przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu,
wszelkie usterki, wirusy konie trojańskie, lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie,
błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartoœci lub powodujace utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartoœci zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę cda-kino.pl.

cda-kino.pl nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialnoœci za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu cda-kino.pl lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.

cda-kino.pl nie bierze udziału lub nie będzie odpowiedzialne za monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy poœrednie lub œrodowisko. Odpowiedzialnoœć ponosi klient, który powinien zachować zdrowy rozsadek i ostrożnoœć w razie koniecznoœci.

Ograniczenie odpowiedzialnoœci prawnej

Licencjodawca serwisu cda-kino.pl i podmiotem uprawnionym do całoœci praw autorskich do serwisu cda-kino.pl jak i do domeny cda-kino.pl, zarówno osobistych jak i majatkowych jest cda-kino.pl

W żadnym wypadku cda-kino.pl, współpracownicy oraz administratorzy serwisu nie ponosza odpowiedzialnoœci prawnej za wszelkie bezpoœrednie, poœrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikajace z wszelkich:

błędów, pomyłek lub nieœcisłoœci w zawartoœci,
osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikajacych z dostępu i użytkowania naszego serwisu,
nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych,
dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu,
wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które moga zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie,
wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujace utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikajace z użytkowania zawartoœci zamieszczonej.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialnoœci prawnej sa w pełni zgodne z obowiazujacym w Polsce prawem.

Użytkownik potwierdza także iż cda-kino.pl nie ponosi odpowiedzialnoœci za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierajace treœci oszczercze, obraŸliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikajace z powyższych ustaleń spoczywa wyłacznie w użytkowniku.

Postanowienia ogólne

Regulamin ten wraz z polisa ochrony prywatnoœci i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie cda-kino.pl, stanowia całoœć porozumienia pomiędzy użytkownikiem a cda-kino.pl. Jeœli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważna przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważnoœć pozostałych, obowiazujacych klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostana w obowiazujace w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w póŸniejszym ani teraŸniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez cda-kino.pl takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiazujacych reguł.

Używanie serwisu cda-kino.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiaże się z ich akceptacja i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

POLECAM(1)NIE POLECAM(2)

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow